Iedereen elke dag plezier!

Iedereen Elke Dag Plezier

Toen ik in 2010 begon met Commpass Coaching, was er net een nieuwe beweging met de naam ‘Iedereen Elke Dag Plezier!’ Dit sprak mij meteen aan, dus ik heb deze beweging lange tijd gevolgd. Mijn eerste blog in 2010 gaf ik de titel ‘Iedereen elke dag plezier!’ en is nog steeds actueel. Vandaar dat ik ‘m nog maar eens, wel wat bijgewerkt, uit het stof haal.

Iedereen elke dag plezier!

Hoe ver staat deze uitroep van de beweging Iedereen Elke Dag Plezier van de realiteit van veel mensen! Bij de deelnemers van de workshop ‘Ontdek je talent!’ die ik onlangs gaf,  is het werkplezier de laatste tijd sterk afgenomen. Deze deelnemers nemen verantwoordelijkheid door te onderzoeken wat zij nodig hebben om goed te functioneren. In deze workshop ontdekken ze door het doen van een DISC-persoonlijkheidsanalyse de reden van hun ontevredenheid, stress en andere klachten: het werk of de werkomgeving sluit niet aan bij hun natuurlijke talenten.

Ideale omgeving

Waardoor kun je met plezier naar het werk? Voor de één is dat een prettige werksfeer, voor anderen de uitdaging in het werk of de mogelijkheid om rustig aan een taak te werken. Wat voor de één plezierig is, kan voor een ander juist een bron van stress zijn. Zo had één van de deelnemers de ideale omgeving voor iemand met een dominante gedragsstijl, terwijl hij zelf een mix heeft van een consciëntieuze / stabiele gedragsstijl. Hij ervaart veel stress door de veelheid van taken en de zelfstandigheid van deze functie. In een rustigere omgeving met een duidelijke taakafbakening en in een team functioneert hij veel beter.

Reorganisatie

Een docent Wiskunde twijfelde al of ze de juiste baan had, maar haalde nog wel veel werkplezier uit het contact met haar collega’s. Door een reorganisatie kwam ze op een andere school terecht waar de sfeer veel meer individualistisch is. Met het inzicht in haar persoonlijkheidsstijl begrijpt ze nu waarom ze het op de vorige school nog wel naar haar zin had en nu niet meer. In een loopbaantraject heeft ze zich georiënteerd op ander werk, waarin haar passie, sterke punten en motiverende omstandigheden wél aan bod komen.

Positieve werksfeer

Je kunt je afvragen of het nodig is om met plezier naar het werk te gaan. Blijven er dan geen taken liggen die toch gedaan moeten worden? Is het geen luxe om te zoeken naar een leuke baan of werkomgeving? Ik denk het niet. Werkplezier hangt nauw samen met gezondheid op het werk. Zodra mensen niet (meer) op de juiste plek zitten, kost dat hen energie, het geeft hen stress, soms zelfs een hoge bloeddruk en het zorgt in de organisatie vaak ook voor een hoger ziekteverzuim. De invloed op collega’s (denk aan sfeer en werkdruk) moet niet worden onderschat.  Als mensen met plezier naar hun werk gaan, zijn ze positiever, meer betrokken en leveren ze meer resultaat.  Bovendien heeft een enthousiaste en betrokken werknemer bij wie de werkomstandigheden kloppen een positieve invloed op de werksfeer.

Outplacement

Als plezier zo belangrijk is, waarom blijven dan toch zoveel mensen waar ze zijn? De voordelen van het blijven lijken groter dan de voordelen van vertrekken. Uiteraard moeten de vaste lasten betaald kunnen worden en sommige mensen hebben geen idee wat ze kunnen of willen. Soms weten ze het diep in hun hart wel, maar stél dat het nieuwe werk toch tegenvalt… De angst voor verandering zit bij veel mensen diep. Hoewel mensen dit lang volhouden, heb ik ook gezien dat mensen tegen de 60 opgebrand zijn en dan alsnog ander werk moeten zien te vinden. En dan is het een stuk moeilijker!

Een werkgever doet een medewerker soms het meeste ‘plezier’ door een outplacementtraject voor te stellen. Doodeng voor de medewerker, maar er ontstaat daarmee wel een nieuwe kans. Wat een trots gevoel als je dan uiteindelijk toch op een nieuwe plek komt waarin je wel tot je recht komt. Het is ook een kwestie van verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven in plaats van anderen de schuld te geven dat je geen plezier meer hebt in je werk of te smachten tot je met pensioen gaat.

Kortom: blijven zitten waar je zit terwijl het niet (meer) bij je past, kost geld, je goede humeur (of op z’n minst dat van anderen) en vertrouwen in jezelf. Het kost teveel!

Belemmerende overtuigingen

Wat kun je als werknemer doen als je het gevoel hebt dat je niet goed tot je recht komt in de huidige baan? Stel vast welke factoren in jouw werk je de meeste stress kosten, sta stil bij je verlangens, draai je belemmerende overtuigingen om in mogelijkheden, bespreek met je werkgever hoe je de dingen anders kunt doen. En zoek als het nodig is begeleiding bij je zoektocht (Meer werkplezier) en eventuele belemmeringen die je tegenkomt (Brainspotting).

Coaching

Als manager kun je de signalen oppakken die erop wijzen dat een medewerker niet (meer) op de juiste plek zit en met de medewerker in gesprek gaan. Soms is coaching / begeleiding van de medewerker nodig om deze te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar leven en loopbaan.

Uiteraard is Commpass Coaching je graag van dienst bij het nadenken over je loopbaan of de coaching/begeleiding van medewerkers. Maak gerust een afspraak via de onderstaande button of het contactformulier op de contactpagina. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief

Sharing is caring!

Neem contact op