Logo

Het logo van Commpass Coaching is ontwikkeld door Sylvia Bergsma, grafisch vormgeefster (Sylontwerpt.nl). Zij was een cliënt van mij en stelde na afloop van de loopbaancoaching voor om mijn logo ‘op te frissen’. Het kon wel wat sprankelender, volgens haar.

Sylvia Bergsma: “In het logo zijn de twee C’s van Commpass Coaching te zien die als lagen, ook wel schillen over elkaar heen liggen. Deze lagen kunnen gezien worden als het menselijk lichaam/brein met in het midden het hart/het gevoel. Door middel van spellen komt men tot die kern. Om het gegeven van spellen terug te laten komen heb ik alle elementen op een speelse, losse manier weergegeven. Tijdens het ontwerpproces is het hart een kompas geworden. Iets heel anders maar dit klopt eveneens met het verhaal. Door middel van spel komt men niet alleen van het lichaam tot het hart maar ook tot de richting waar men heen wilt. Althans zo heb ik dat tijdens onze gesprekken ervaren. Daarnaast kan dit kompas gezien worden als een ‘oog’ wat weer past bij belangrijke waarden van Commpass Coaching als:

  • Communicatie – zorgvuldigheid
  • Compassie – betrokkenheid, geduld
  • Kompas – om je koers te bepalen

Daarnaast geeft Commpass Coaching inzichten, neemt zaken uit handen, verheldert en scherpt aan.”

Neem contact op