DISC en Corona

DISC en Corona

Toen ik vannacht even wakker lag, dacht ik aan de impact van het Coronavirus op de samenleving. Mensen reageren hier op verschillende manieren op. Altijd leuk om hier met mijn DISC-bril naar te kijken. De taakgerichte D- en C-types kijken vooral naar de uitbreiding van het Coronavirus. De mensgerichte I- en S-types zijn waarschijnlijk meer bezig met de impact van de maatregelen op hun sociale leven.

Misschien herken je verschillende reacties bij jezelf. Dat kan heel goed, want de meeste mensen hebben meer dan één voorkeursstijl.

D-type

D-types willen de problemen die ontstaan door het Coronavirus zo snel mogelijk oplossen en pakken dan ook de uitdagingen die ze tegenkomen direct aan. Besluitvaardig als ze zijn, maken ze keuzes die de hele maatschappij beïnvloeden. Ze hebben geen moeite met vergaande maatregelen die het probleem binnen afzienbare tijd kunnen oplossen en zullen mensen die de hier niet voldoende aan meewerken, verantwoordelijk houden. Denk aan Donald Trump: hij besloot direct de grenzen van de VS te sluiten voor Europeanen voor de komende 30 dagen.

C-type

C-types zullen alle voorschriften om het Coronavirus te verminderen, nauwgezet opvolgen. Ze volgen secuur alle nieuwsuitzendingen en ontwikkelingen rond het virus, zoals aantallen besmette mensen, de locaties, genezingen maar ook overledenen (met leeftijd en al). Ze doen er alles aan om de kans op besmetting te voorkomen. Haarfijn herkennen ze nep-nieuws van de feiten.

Impact van de maatregelen

Waar het bij de D- en C-types vooral omgaat, is het zo snel mogelijk terugdringen en beperken van het Coronavirus. Voor de I- en de S-stijl hebben juist die maatregelen een negatief effect hebben op hun gevoel van welzijn. Relatiegericht als ze zijn, zullen zij het contact en de gezelligheid met anderen missen. Sociale onthouding zal ongetwijfeld moeite kosten. Een hand geven of een hug: deze mogelijkheid om zichtbaar verbinding te leggen met de ander, mag niet meer. Ze zullen af en toe zeker nog wel in een onbewust ogenblik een hand geven, al dan niet bewust. Zoals te zien was bij Rutte, die nadat hij de mededeling had gedaan dat we geen handen meer schudden, meteen de man van het RIVM een hand gaf. En zich meteen realiseerde dat dit natuurlijk niet meer kan. Vervolgens sloeg hij een arm om de man heen…

I-type

In vergelijking tot de andere typen, zal een I-type zich het minst zorgen maken om het Coronavirus. Met zijn optimisme gelooft hij dat het wel los zal lopen. Toch vindt het I-type alle maatregelen zeer onplezierig. Veel van zijn sociale contacten trekken zich terug, bijeenkomsten worden afgezegd. Zijn sociale leven komt tot stilstand. De angst voor het alleen zijn, gemis aan sociale contacten: het zal niet meevallen om deze tijd door te komen. Maar goed, zodra het gevaar geweken is, bedenkt de I alweer leuke feestjes. Wel zo leuk, zeker met de storm van afgelopen maand.

S-type

S-types hebben het misschien wel het moeilijkst met alle ontwikkelingen rond het Coronavirus. De ingrijpende maatregelen zorgen voor verandering en onduidelijkheid, wat weer leidt tot onzekerheid. Waar is hij nu eigenlijk aan toe? Wat wordt er van hem verwacht? Moet hij nu wel of niet gaan werken? En hoe zit het met die eenzame opa, oma, ouder of buurman? Die moet toch ook bezoek krijgen?

Toch kan een S zich ineens realiseren dat dit een moment van rust is. Geduldig wacht dit type tot alles weer voorbij is, intussen thuis alle klussen aanpakken waarvoor hij nog geen tijd had. In de hoop dat alles dan maar wel snel weer ‘normaal’ is.

Inzicht in DISC-stijlen

Misschien ben je al bekend met DISC, misschien ook niet. Een officiële DISC -analyse kun je alleen via een gecertificeerde coach / trainer doen. Na het invullen van een vragenlijst ontvang je een rapportage en goede nabespreking hoe je de rapportage kan lezen. Een officiële DISC-analyse geeft inzicht in jouw stijl in een gunstige omgeving en onder druk. Je krijgt meer inzicht in jezelf en kunt je gedrag beter plaatsen. Een rapportage bevat praktische handvatten om beter te communiceren en de omgeving te vinden waar jij het beste tot je recht komt. Je leert hoe je je effectiviteit kunt vergroten. Bij een loopbaantraject zit er vrijwel altijd een DISC-analyse bij, maar je kunt een DISC-analyse ook als ‘los’ instrument doen, eventueel aangevuld met extra coachingsgesprekken. Voor teams zijn ook DISC-trainingen mogelijk. Meer info daarover en over andere toepassingen vind je hier.

Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief

Sharing is caring!

Neem contact op