Plezierige communicatie met collega’s en leidinggevenden bevordert je werkplezier!

Plezierige communicatie op het werkIn september schreef ik dat drijfveren één van de factoren zijn van werkplezier. Werkplezier heeft echter ook te maken met de manier waarop jij en je collega’s en leidinggevenden met elkaar omgaan / communiceren. Over communicatie en omgangsvormen op het werk valt veel te schrijven. Ik beperk me hier tot een paar onderwerpen die een verschil kunnen maken op je werk. Het gaat eigenlijk vooral om de houding ten opzichte van elkaar. Je hoeft bovendien niet te wachten op je collega’s, je kunt er zelf mee beginnen. Met als uitgangspunt: behandel je collega’s zoals je zelf behandeld wilt worden. 

Begrip voor en acceptatie van elkaar

Een betere communicatie begint met de acceptatie dat we van elkaar verschillen. Hoe meer we verschillen van elkaar, hoe sneller we elkaar verkeerd begrijpen. Het kost waarschijnlijk inspanning om je collega te begrijpen die zo anders is dan jij. We denken snel ‘Waarom doet die collega zo moeilijk’, of ‘Wat is ze weer kortaf’, of juist ‘Nou stoort hij me al voor de zoveelste keer vandaag, terwijl ik echt even iets af moet maken’. Terwijl iedereen eigenlijk graag begrepen wil worden: ‘Hoor mij, hoor mij’. Begrip is trouwens niet hetzelfde als ‘Ik ben het met je eens’. Ook hoef je niet bevriend te zijn met de ander om elkaar te begrijpen. Kiezen voor begrip vergroot het onderlinge vertrouwen, wat de basis is voor plezierige  communicatie.

Kijk eens naar het onderstaande overzicht en probeer je eens collega's / leidinggevenden voor te stellen bij de verschillende stijlen (gebaseerd op het DISC-persoonlijkheidsprofiel):

Stijl van communiceren

Dominant:          direct, confronterend, vastbesloten, luid, pragmatisch
Invloed:               enthousiast, emotioneel, verbaal sterk, ondersteunend
Stabiel:                afwachtend, overleggend, indirect, spreekt rustig, harmonie
Conscientieus:   analyserend, gedetailleerd, kritisch, diplomatiek, vergelijkend

Herken je deze stijlen op je werk? Hoe ga je met elkaar om als jij zelf confronterend bent, maar je collega daar steeds van schrikt? Welk verschil zou het maken als jullie meer rekening zouden houden met jullie stijl van communiceren? En als jullie rekening houden met elkaars irritaties?

Irritaties

Dominant:          vaagheid, indirectheid, aarzeling, traagheid, zacht praten, vrijblijvendheid
Invloed:              pietluttigheid, 'gezeur' over details, openbare correctie, geen feedback
Stabiel:                niet luisteren, luid en emotioneel gedrag, te direct, te snel, chaos
Consciëntieus:   oppervlakkigheid, onnauwkeurig zijn, te luidruchtig zijn

Actief luisteren

Uit onderzoek blijkt dat we maximaal 50% begrijpen van wat de ander vertelt. Die 50% geldt als we op elkaar lijken qua persoonlijkheid, dezelfde communicatiestijl hebben én van hetzelfde geslacht zijn. Dit maakt het zo belangrijk om actief naar te luisteren naar elkaar. Alleen daardoor kun je begrijpen wat de ander bedoelt.

Actief luisteren houdt in dat je probeert met alles wat in je is, te luisteren naar de ander. Wat zegt deze? Wat zou hij/zij bedoelen? Bij actief luisteren vul je niet voor de ander in wat deze bedoelt, je interpreteert niet en je (ver)oordeelt niet.

Actief luisteren betekent ook: samenvatten en doorvragen. Kun je in je eigen woorden teruggeven wat de ander gezegd heeft? De ander vult dan vaak aan of zal het even wat corrigeren. Vragen en doorvragen betekent dat je open vragen (beginnend met hoe, wat, enz.) stelt om meer te begrijpen wat de ander wil zeggen.
De vorm die iemand kiest om zijn boodschap over te brengen kan anders zijn dan de bedoeling die erachter schuilgaat. Bijvoorbeeld: achter de boosheid die je collega uit, kan een verlangen zitten om gehoord en begrepen te worden. Door actief te luisteren, samen te vatten en door te vragen kun je laten zien dat je je inleeft in je collega en probeert te begrijpen wat de echte boodschap.

Feedback geven en ontvangen  (incl. complimenten)

Op het werk vergeten we nog wel eens elkaar complimenten aan collega's, bijvoorbeeld bij een belangrijk resultaat. Een compliment is een cadeautje, maar niet iedereen kan dit goed ontvangen. De reactie van je collega kan dus misschien in jouw ogen wat koel zijn. En krijg jij zelf een compliment van een collega, bedank hem / haar daar dan hartelijk voor. En ga ervan uit dat het gemeend is!

Bij feedback geven gaat het erom de ander te vertellen wat je ziet en/of hoort. Je kijkt dus naar gedrag of je vertelt wat je de ander hoort zeggen, zonder interpretatie van zijn/haar woorden. En dat is lastiger dan het lijkt! Vervolgens geef je aan wat het gedrag bij jou oproept en kun je eventueel nog vragen of dat de bedoeling is. Dat geeft de ander de kans te vertellen wat hij/zij werkelijk bedoelt.

Bij het ontvangen van feedback is het goed te leren om niet te snel in de verdediging te schieten (die neiging hebben we soms). De ander gaat het om jouw gedrag, niet om jou persoonlijk. Kijk wat je eruit kunt leren. De ander wil je helpen groeien!

Dit zijn een paar manieren waarop je de communicatie en omgang met je collega´s en leidinggevenden kunt verbeteren. Uiteraard is hier veel meer over te zeggen.

Speltip

Wordt er bij jou op je werk wel eens gesproken over werkplezier en de onderlinge communicatie? Weten jullie wat jullie daarbij als prettig en onprettig gedrag beschouwen? Het ´Werkplezier Spel´ leent zich hier heel goed voor. Wil je daar meer informatie over, bel of mail me gerust!

[bol_product_links block_id="bol_5786830467dcd_selected-products" products="1001004006406863" name="Werkplezier Spel" sub_id="" link_color="003399" subtitle_color="000000" pricetype_color="000000" price_color="CC3300" deliverytime_color="009900" background_color="FFFFFF" border_color="D2D2D2" width="250" cols="1" show_bol_logo="undefined" show_price="1" show_rating="1" show_deliverytime="1" link_target="1" image_size="0" admin_preview="1"]

No Comments Yet.

Leave a comment