Teamcoaching

Loopt de samenwerking in een team matig?

Dan is het belangrijk daar tijdig iets aan te doen. Anders gaat het ten koste van de productiviteit en sfeer. Voor nieuwe teams is het natuurlijk eveneens zinvol om vanaf de start te werken aan een goede samenwerking en communicatie.

Commpass Coaching helpt medewerkers zichzelf en andere teamleden beter te begrijpen, door inzicht te geven in de voorkeursstijlen in gedrag en communicatie. Dit vergroot de onderlinge acceptatie en waardering en verhoogt de productiviteit. Ook ervaren medewerkers meer werkplezier als er meer onderling begrip is en de samenwerking is verbeterd.

Teamcoaching verbetert communicatie

Communiceren doen we de hele dag door. Jammer genoeg begrijpen we elkaar niet altijd goed. Omdat we allemaal uniek zijn, zijn we allemaal anders. En dat leidt al gauw tot storingen in de communicatie en samenwerking. Begrijpen welke communicatiestijl een collega heeft, maakt het makkelijker elkaar te begrijpen en samen te werken. Commpass Coaching gebruikt hierbij onder meer het DISC-model en de Roos van Leary (interpersoonlijke dynamiek), met wetenschappelijke analyses als basis. Beide instrumenten zijn krachtig en toegankelijk, en uiterst effectief voor zowel teamcoaching als individuele coaching.

DISC voorkeursstijlen voor gedrag en communicatie

Het DISC model brengt voorkeursgedrag en -communicatie in kaart. Hiermee kun je je eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook die van anderen. Hierdoor begrijp je (beter) wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben.
DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit!

De letters DISC staan voor:

D = Daadkrachtig, Direct

Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen
Snelle acties en taakgericht

I = Interactief, Inspirerend
Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt
Snelle acties en mensgericht

S = Stabiel, Sociaal
Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving
Rustige benadering en mensgericht

C = Conformerend, Consciëntieus
Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures
Rustige benadering en taakgericht

Het begrijpen van de 4 persoonlijkheidsstijlen helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden.

Behalve voor teamcoaching gebruikt Commpass Coaching DISC analyses bij:

  • loopbaanbegeleiding
  • outplacement en re-integratie
  • persoonlijke effectiviteit en communicatie
  • werving & selectie
  • relatiecoaching

    Glijbaan of klimwand DISC

Interpersoonlijke dynamiek

In de communicatie tussen mensen gebeurt er veel. Mensen reageren op elkaar en komen soms in ongewenste patronen terecht. Door het werken met de Roos van Leary ontdekken deelnemers hoe ze anderen trainen om op een bepaalde manier met hen om te gaan waardoor deze ongewenste patronen kunnen ontstaan. Ze leren hoe ze effectiever worden in hun communicatie door de interactiesleutel te gebruiken. Door te oefenen met vloerdelen ervaren teamleden wat wel en wat niet werkt in de interactie.

Commpass Coaching werkt met het wetenschappelijke Interpersoonlijk Profiel (IPP), dat gebaseerd is op de Roos van Leary.
Dit instrument brengt de interactie in beeld en is uitstekend geschikt om de interactie binnen een team zichtbaar te maken.

Communicatiecoaching met Interpersoonlijk Profiel

Spelenderwijs verbinden en ontwikkelen

Als aanvulling op deze instrumenten zet Commpass Coaching regelmatig spellen in bij teamcoaching. Een spel blijkt in de praktijk een laagdrempelige werkvorm die de communicatie en samenwerking in een team sterk kan verbeteren. Te denken valt aan het SuccesManagementSpel, het Teamspel, het APK-spel, enzovoort.

Meer informatie?

Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op via de onderstaande button.

Neem contact op