Commpass Coaching loopbaanbegeleiding

Zelfkennis is cruciaal

NIJKERK Eef Huiser-van der Elst is loopbaanbegeleider. Sinds 2010 heeft zij haar eigen praktijk: Commpass Coaching. Hiermee doet zij wat zij het liefste doet: mensen helpen met en bij hun loopbaan en werk.

Maureen van Goethem

Huiser heeft 17 jaar in Amersfoort gewoond. In 2008 leerde zij haar echtgenoot Pieter Huiser kennen en verhuisde voor de liefde naar Friesland. Sinds oktober 2017 is haar man predikant in de Vredeskerk en zijn ze naar Nijkerk verhuisd. Huiser zet haar praktijk in onze stad voort.

In haar bedrijfsnaam Commpass Coaching komen drie kanten van haar werk tot uitdrukking: communicatie, compassie en richting (kompas). Huiser heeft een achtergrond in de communicatie. Die ervaring neemt ze mee in haar praktijk. "Compassie staat voor de betrokkenheid en aandacht waarmee ik dit werk doe. Kompas staat voor het coachen van cliënten om hun eigen innerlijke kompas te vinden."

WEGWIJZER NAAR WERKPLEZIER

Werkplezier is voor Huiser een belangrijk thema. Binnen iedere organisatie zijn er mensen die zich niet op hun plek voelen. Zij gaan met tegenzin naar hun werk. Dat is vervelend voor henzelf én voor de organisatie. Ze kunnen een andere baan zoeken óf ontdekken wat er nodig is om met meer plezier hun eigen werk te blijven doen. "Ik coach hen bij het maken van goede keuzes, die recht doen aan hun kwaliteiten en talenten. Daarmee lever ik ook een bijdrage aan het goed functioneren van een organisatie."

ZELFVERTROUWEN

Om effectief te zijn in het vak dat iemand uitoefent is zelfkennis en vertrouwen in eigen kunnen cruciaal. Huiser ontmoet in haar werk veel mensen die dit zelfvertrouwen missen. ,,Mijn begeleiding is gericht op het ontwikkelen van meer (zelf)vertrouwen, zodat mijn cliënten de moed vinden om passende keuzes te maken waardoor zij met meer plezier werken."

METHODEN

Huiser maakt onder andere gebruik van de DISC-methode en brainspotting. De afkorting DISC staat voor Daadkrachtig, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Deze methode brengt iemands sterke kanten, motivatie, communicatiestijl en groeimogelijkheden in kaart. ,,De DISC-methode laat zien hoe verschillend mensen zijn en hoe deze verschillen kunnen bij dragen aan de effectiviteit van een organisatie. Ook laat DISC zien in wat voor omgeving een medewerker het best tot zijn of haar recht komt en met plezier en energie kan werken'". Brainspotting is een nieuwe techniek die ondersteund wordt door recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen. Hiermee kunnen (emotionele) blokkades snel worden opgelost. Na één of meer branspottingsessies voelen mensen zich vrijer om voor hen spannende keuzes te maken.

GRATIS ONTWIKKELADVIES

Huiser wijst graag op een subsidie van de overheid voor medewerkers van 45 jaar en ouder: het Ontwikkeladvies 45+. "Deze subsidie is bedoeld om medewerkers, samen met een loopbaanprofessional, na te laten denken over mogelijkheden om duurzaam en gezond aan het werk te blijven. Medewerkers en bedrijven kunnen voor een ontwikkeladvies bij mij terecht."

Commpass Coaching. Van Reenenpark 25, 3862 CB NIJKERK. Tel.: 06 407 18 240. commpasscoaching.nl

Commpass Coaching loopbaanbegeleiding Stad Nijkerk

No Comments Yet.

Leave a comment