SLIM regeling

Vanaf 1 maart 2020 kunnen bedrijven in het MKB gebruik maken van de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen (SLIM regeling). Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil met deze regeling het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in het MKB stimuleren. Bedrijven kunnen een subsidie krijgen van 60% tot 80% van de kosten van projecten die:

  1. in beeld brengen welke ontwikkel-, leer- en scholingsbehoefte er is binnen een bedrijf;
  2. individuele werknemers voorzien van een loopbaan- en ontwikkeladvies;
  3. een aanpak ontwikkelen die leren en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding verankeren in de bedrijfsvoering;
  4. een praktijkleerplaats bieden aan een beroepsopleiding in de derde leerweg.

Wat levert het u op?

Naast gemotiveerde en gedreven medewerkers bespaart u 60 tot 80% op de gemaakte kosten, afhankelijk van de grootte van uw organisatie.

Meer informatie

Hieronder vindt u een uitgebreidere beschrijving van de SLIM regeling. Graag denk ik met u mee over de activiteiten die u kunt inzetten in het kader van de SLIM regeling. Waar nodig werk ik samen met of verwijs ik naar andere partijen in de markt.

Factsheet SLIM Regeling