Ben je 45 jaar of ouder en werk je minimaal 12 uur per week in loondienst of als ZZP-er? Klik dan hier voor meer informatie.

Ontwikkeladvies 45-plussers

Training voor leidinggevenden

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. De rol van de leidinggevenden van de doelgroep is daarbij van groot belang. Zij dienen voldoende bewust te zijn van hun eigenbelang en verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige stimulerende omgeving voor werknemers om na te denken over de langere termijn loopbaan. Daarom is er naast het Ontwikkeladvies ook een training Ontwikkeladvies voor leidinggevenden.

Wat houdt de Training Ontwikkeladvies Leidinggevenden in?

De training voor leidinggevenden heeft als doel dat leidinggevenden beseffen dat het zowel voor de leidinggevende als voor de werknemer van belang is dat de werknemer de regie over zijn loopbaan in eigen handen neemt. Met de training wordt de leidinggevende beter toegerust om het gesprek met de werknemer aan te gaan over de ontwikkeling van diens loopbaan op lange termijn.

Wie kan er deelnemen?

De Training Ontwikkeladvies Leidinggevenden is beschikbaar voor leidinggevenden van 45-plussers die de verantwoordelijkheid hebben voor het voeren van functioneringsgesprekken.

Inhoud van de training

De training duurt 3 uur en bevat de volgende onderdelen:

  • Bewustwording van het eigen belang van de leidinggevende en zijn organisatie bij het ondersteunen van de werknemer en deelname van werknemers aan een ontwikkeladviestraject.
  • De bedoeling en vorm van een Ontwikkeladvies aan werknemers. Welke onderdelen/onderwerpen komen daarin aan bod?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor de werknemer voor het uitvoeren van het Ontwikkelplan? Op welke manier kunnen leidinggevenden de werknemers informeren en faciliteren?
  • Kennis over algemene belemmeringen die werknemers kunnen hebben of ervaren en hoe kun je hier als leidinggevende mee omgaan?
  • Inzicht in persoonlijke belemmeringen, die een eventueel vervolgtraject in de weg kunnen zitten, en hoe deze mogelijk op te lossen.
  • Gesprekstechnieken en –vaardigheden.

Tijdens de training is er voldoende gelegenheid om in te gaan op de vragen van de deelnemers. Meer informatie staat op de pagina van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De training is gratis

De training voor leidinggevenden wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient een werkgever aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Er moeten minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden meedoen aan de training.
  • Elke deelnemer moet een verklaring invullen dat zij mee hebben gedaan en benaderd kunnen worden voor een enquête. Zij moeten naam, telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer invullen.
  • Het subsidie is geldig tot eind 2019. Daarna blijft het aanbod voor deze training staan, maar zijn er kosten aan verbonden.
  • Eventuele reiskosten (bij meer dan 25 km vanaf Nijkerk) en huur van een trainingsruimte zijn niet bij de prijs inbegrepen en zullen gefactureerd worden.

Meer informatie?

Meer informatie over de training Ontwikkeladvies Leidinggevenden vind je hier:
Flyer Ontwikkeltraining Leidinggevenden.

Wil je de training voor leidinggevenden organiseren? Via de onderstaande knop kun je je belangstelling / aanmelding voor een training kenbaar maken.

No Comments Yet.

Leave a comment