Ontwikkeladvies 45-plussers

Let op: neem telefonisch contact op om af te stemmen of er nog mogelijkheden zijn voor het Ontwikkeladvies.

Vraag jij je wel eens af hoe je huidige werk er over 10 jaar uit zal zien? Kun je jouw huidige werk tot jouw pensioen volhouden? Bestaat het werk dan nog wel? En hoe houd je je werk leuk? Zou je nog wel iets anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen moet je dan nemen?

Vrijwillig en in een veilige omgeving

Het ontwikkeladvies voor 45-plussers is een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met deze subsidie kun je in een veilige omgeving en zonder verplichtingen met een loopbaanadviseur over bovenstaande vragen nadenken en een plan voor de toekomst maken. Deelname is volledig op vrijwillige basis. Wat in de gesprekken wordt besproken, blijft tussen jou en de adviseur. Je werkgever wordt dus niet geïnformeerd over jouw deelname en de resultaten uit het Ontwikkeladvies. Je hoeft niet zelf de subsidie aan te vragen, dat doet de loopbaanadviseur. De subsidie is geldig t/m december 2019 of eerder, als de subsidiepot leeg is.

Als je al werkloos bent, je werk wegens ziekte niet meer kunt doen of als er al een ontslag-/reorganisatieregeling van kracht is, kun je niet deelnemen. Je kunt dan wel gebruik maken van de diensten onder loopbaancoaching (bijvoorbeeld outplacement).

Wat is het doel van het Ontwikkeladvies 45+?

Het Ontwikkeladvies is een soort Loopbaan APK. Het advies geeft inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk, je huidige competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden. Hierbij gaat het er om je, samen met een loopbaanprofessional, actief nadenkt over hoe je op een duurzame en leuke manier werkend je pensioen kunt bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunt voorkomen. Je hoeft de subsidie niet zelf aan te vragen, dat doet de loopbaanadviseur.

Hoe werkt het?

Als je gebruik wilt maken van het Ontwikkeladvies 45+ bij Commpass Coaching, stuur me dan een email of bel me op om een afspraak te maken. Voorafgaande aan onze afspraak stuur ik je een vragenlijst ter voorbereiding van het Ontwikkeladvies. Deze vragenlijst is nodig voor de aanvraag.

Inclusief het intakegesprek heb je binnen het Ontwikkeladvies 3 gesprekken van 1 à 1½ uur met mij (Noloc erkend loopbaanprofessional). Hierin zullen we de volgende onderwerpen bespreken:

  • jouw huidige situatie;
  • je persoonsprofiel;
  • toekomstoriëntatie; en
  • advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties.

Wat is het resultaat?

Het eindproduct van het Ontwikkeladvies is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staat kort en bondig een aantal acties beschreven die op je de korte en/of de lange termijn kunt inzetten om aan het werk te (kunnen) blijven tot aan je pensioen.

Meer informatie?

Meer informatie over deze subsidie vind je hier:
Brochure Ontwikkeladvies 45-plussers

En natuurlijk kun je me ook altijd bellen of mailen voor meer informatie. Via de onderstaande knop kun je je meteen aanmelden voor een Ontwikkeladviestraject bij Commpass Coaching. Van harte welkom! 

 

Ontwikkeladvies 45-plus

No Comments Yet.

Leave a comment