Loopbaanadvies vaak te laat ingewonnen

(persbericht van de Noloc van 22 oktober 2012)

88% Van alle professionals geeft aan dat een loopbaanadviseur pas wordt ingeroepen als er al problemen op de werkvloer zijn. Terwijl ruim de helft van de professionals in het onderzoek aangeeft dat zij loopbaanadvies onmisbaar vindt om goede keuzes in hun carriere te maken. Noloc erkend Loopbaanprofessional

De beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals Noloc maakt hiermee de laatste cijfers van het onderzoek onder 890 werkgevers en –nemers in Nederland bekend. "Deze cijfers bevestigen dat werkende mensen loopbaanadvies heel erg belangrijk vinden. Maar helaas ook dat werkgevers de loopbaanadviseurs vaak pas op het laatste moment er bij roepen. Dat is natuurlijk heel erg jammer! Met tijdig loopbaanadvies is zóveel te winnen. Een werknemer is bijvoorbeeld beter in staat zijn talenten en kennis te benutten, terwijl een werkgever meer zicht heeft op de kracht van zijn mensen", aldus Ester Leibbrand, voorzitter van Noloc.

Kennis van de arbeidsmarkt

Ook blijkt dat er nog grote verschillen zijn tussen werkgevers die ervaring hebben met loopbaanadvies en werkgevers die dat niet hebben. Werkgevers die nog geen weet hebben van het werk van een loopbaanadviseur denken dat deze vooral advies geeft en begeleiding bij loopbaankeuzes. Of dat een loopbaanadviseur kan bemiddelen tussen henzelf en het personeel.

Terwijl werkgevers die wel ervaring met loopbaanadvies hebben, weten dat zij belangrijk zijn vanwege hun kennis van de arbeidsmarkt, hun strategisch HR inzichten bijdragen aan de bewustwording van talenten en kennis van werknemers.Op deze manier blijven zowel werkgever als werknemer voor elkaar én de arbeidsmarkt aantrekkelijk!

Werknemers die nog geen ervaring hebben met loopbaanadvies verwachten hiervan eigenlijk alleen advies en bemiddeling. Zij zien loopbaanadvies als een ondersteuning.

Daartegenover staan werknemers die wel loopbaanadvies hebben gekregen; zij weten dat de loopbaanadviseur goed kan luisteren en de juiste vragen stelt. Hierdoor krijgen zij nieuwe inzichten en worden zich beter bewust van hun talenten. Loopbaanadvies werkt volgens hen motiverend en inspirerend en zou zo gewoon moeten zijn als naar de tandarts gaan.

Loopbaancongres

Het Loopbaancongres dat Noloc dinsdag 6 november 2012 organiseert is de plek waar loopbaanadviseurs en hun opdrachtgevers vooruit kijken naar de arbeidsmarkt anno 2020. Bedrijven veranderen, contracten veranderen, banen veranderen, dus ook loopbaanadviseurs moeten daar op inspelen. De arbeidsmarkt is in beweging en de rol van loopbaanadvies wordt alleen maar belangrijker.

"Dit jaarlijkse congres draagt bij aan de kennis over loopbaanadvies. Het biedt inzicht in de rol en het rendement van de loopbaanadviseur voor mens en organisatie. Het onderzoek laat er geen twijfel over bestaan dat loopbaanadvies belangrijk is en een bijdrage levert aan het beter functioneren van bedrijven. De volgende stap is te zorgen dat werkgevers en werknemers de weg naar een goede loopbaanprofessional weten te vinden.", aldus Ester Leibbrand.

Loopbaanadvies vergroot werktevredenheid

Aanvullende cijfers die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn:

  • 85% van alle professionals is van mening dat hun potentieel en hun talenten beter benut worden met goed loopbaanadvies.
  • Driekwart van alle professionals (met en zonder ervaring met loopbaanadvies) gaan er vanuit dat goed loopbaanadvies de werktevredenheid verhoogt.
  • Ruim de helft van alle professionals geeft aan dat goed loopbaanadvies onmisbaar is om goede keuzes te kunnen maken tijdens hun loopbaan.
  • 40% van alle professionals wil liever niet werken voor een werkgever die geen loopbaanadvies aanbiedt.
  • Twee derde van alle werkenden is van mening dat elke serieuze werkgever zijn werknemers loopbaanadvies zou moeten aanbieden.
  • Men verwacht dat het over vijf jaar net zo normaal is om loopbaanadvies in te winnen, als het is om naar de tandarts te gaan.
  • Slechts 33% van alle werkenden is van mening dat hun werkgever het beste uit hem of haar haalt.
  • 80% van alle werkenden in Nederland zou liever van baan veranderen dan dat hij genoegen moet nemen met een vervelende baan.
  • Ruim 20% van alle werknemers (1 op de 5!) zou van baan willen veranderen. Maar van alle werkenden zonder ervaring met een loopbaanadviseur durft 13% de overstap naar een andere baan niet aan.

‘Met een Noloc erkend loopbaanprofessional ben je verzekerd van kundige begeleiding bij de ontwikkeling van jouw loopbaan.’

Bekijk de mini-documentaire met voorbeelden van wat een goede loopbaanadviseur voor cliënten kan betekenen.

No Comments Yet.

Leave a comment