Jouw sterke punten (deel 2): herkenning

1. We leren al van jongs af aan kijken naar onze zwakke kanten

DISC gedragsstijlen

'Jullie krijgen allemaal dezelfde opdracht: Klim in deze boom!'

Op school worden we vooral gestimuleerd om aan onze zessen en onvoldoendes te werken en die te versterken. Alles wat hoger dan een zeven is, is mooi, maar daar hoef je verder geen aandacht aan te geven. Het onderwijssysteem is er nog steeds op gericht dat we allemaal dezelfde dingen leren en een bepaald eindniveau halen. Kun je niet gymmen? Jammer dan. Blink je uit in tekenen? Niet belangrijk, als rekenen en taal je zwakke punten zijn.

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

En op het werk kijkt je werkgever vooral naar wat béter kan. In veel bedrijven wordt gewerkt met een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Meestal houdt dit in dat je je zwakke kanten extra aandacht moet geven, zodat je daar beter in wordt. Als deze houding ook vroeger thuis werd gestimuleerd, kan het zijn dat je het heel moeilijk vindt om je sterke punten te zien.

Volgende blog: 2. We zien onze sterke punten niet bij onszelf.

No Comments Yet.

Leave a comment